Inframan

Inframan (1975)
Zhong guo chao ren
Hong Kong 88 min.
Shao Lun Chiang
Yang Chiang
Chun Chin
Tien-chu Chin
Chien-Lung Huang
Jen Kwan
Bruce Le
Danny Lee
Wen-wei Lin
Terry Liu
Tsun Liu
Wai Lo
Lu Sheng
Hsieh Wang
Man-Tzu Yuan
Shun-Yee Yuen