XX: Beautiful Hunter

XX: Beautiful Hunter (1994)
XX: Utsukushiki karyuudo
Japón 91 min.
Maiko Kazama
Makiko Kuno
Johnny Okura
Kôji Shimizu
Katsuo Tokashi