El hombre de los puños de hierro

El hombre de los puños de hierro (2012)
The Man with the Iron Fists
EEUU 96 min.
RZA
 
 
 
Jin Auyeung
Dave Bautista
Jon T. Benn
Mary Christina Brown
Dennis Chan
Liu ChangJiang
Osric Chau
Kuan Tai Chen
Jamie Chung
Russell Crowe
Zhan De Re
Wen-Jun Dong
Yuchen Du
Jake Garber
Pam Grier
Yoyao Hsueh
Grace Huang
Celina Jade
Hong Jia
Lu Kai
Cung Le
Ka-Yan Leung
Andrew Lin
Chia-Hui Liu
Lucy Liu
Telly Liu
Ren Luomin
Byron Mann
Hu Minnow
Andrew Ng
Masanobu Otsuka
Didi Qian
Isabella Qian
Eli Roth
RZA
Darren E. Scott
Lian Shuliang
Beau van Erven Dorens
Lu Wei
Daniel Wu
Brian Yang
Terence Yin
Liu Yindi
Rick Yune
Betty Zhou
Gang Zhou
Zhu Zhu