Incident at Blood Pass

Incident at Blood Pass (1970)
Machibuse
Japón 118 min.
Shinsuke Achiwa
Isamu Arai
Yasuo Araki
Ichirô Arishima
Ruriko Asaoka
Kenzô Echigo
Toshio Endo
Yukihiko Gondô
Chûsha Ichikawa
Yûjirô Ishihara
Minoru Itô
Kôji Kakiki
Koji Kaminishi
Hirohito Kimura
Mika Kitagawa
Seishirô Kuno
Kimizuka Masazumi
Toshirô Mifune
Chieko Nakakita
Kinnosuke Nakamura
Kengo Nakayama
Shunichi Okita
Mitsuyuki Oshima
Yutaka Sada
Yuzuro Sawanobori
Kazuo Suzuki
Yoshiharu Takahashi
Hiroshi Tanaka
Jôtarô Togami
Yoshio Tsuchiya
Yasuji Uraki
Ryûnosuke Yamazaki
Shigeyoshi Yokota
Kazotoshi Yoshiyama