Krestyane (Peasants)

Krestyane (Peasants) (1935)
Krestyane
URSS 0 min.
Pyotr Aleynikov
Mariya Blyumental-Tamarina
Nikolai Bogolyubov
Ivan Chuvelyov
Vladimir Gardin
Vladimir Lukin
Andrei Petrov
Boris Poslavsky
Vladimir Sladkopevtsev
Valeri Solovtsov
Yelena Yunger