Komedie om geld (The Trouble with Money)

Komedie om geld (The Trouble with Money) (1936)
Komedie om geld
Holanda 89 min.
Herman Bouber
Bert van Dongen
Gerard Doting
Matthieu van Eysden
Lau Ezerman
Richard Flinck
Edwin Gubbins Doorenbos
Gerard Hartkamp
Christine van Meeteren
Rini Otte
Cor Ruys
Arend Sandhouse
Corry Vonk