International Secret Police: Driven to the Wall (AKA The Killing Bottle)

International Secret Police: Driven to the Wall (AKA The ... (1967)
Kokusai himitsu keisatsu: Zettai zetsumei
EEUU 93 min.
Nick Adams
Hideyo Amamoto
Tetsuo Hasegawa
Akihiko Hirata
Ryûji Kita
Anne Mari
Tatsuya Mihashi
Kumi Mizuno
Tetsu Nakamura
Masaji Oshita
Makoto Satô
Mari Takeno
Jun Tazaki
Yoshio Tsuchiya
Kazuo Yokoyama
Kiyoshi Yoshikawa