International Secret Police: Trap of Suicide Kilometer

International Secret Police: Trap of Suicide Kilometer (1964)
Kokusai himitsu keisatsu: Tora no kiba
Japón 89 min.
Harold Conway
Susumu Fujita
Hans Horneff
Tôru Ibuki
Hisaya Itô
Ed Keene
Nadao Kirino
Akira Kubo
Susumu Kurobe
Naoya Kusakawa
Tatsuya Mihashi
Kumi Mizuno
Tadao Nakamaru
Tetsu Nakamura
Shôji Ôki
Shin Ôtomo
Yutaka Sada
Yumi Shirakawa
Kôji Uno