International Secret Police: A Keg of Powder

International Secret Police: A Keg of Powder (1964)
Kokusai himitsu keisatsu: Kayaku no taru
Japón 90 min.
Harold Conway
Sumireko Haruna
Yuriko Hoshi
Tôru Ibuki
Hershey Jones
Nadao Kirino
Naoya Kusakawa
Senshô Matsumoto
Tatsuya Mihashi
Kumi Mizuno
Tadao Nakamaru
Masanari Nihei
Shôji Ôki
Wataru Ômae
Shin Ôtomo
Makoto Satô
Jun Tazaki
Akiko Wakabayashi