International Secret Police: Key of Keys

International Secret Police: Key of Keys (1965)
Kokusai himitsu keisatsu: Kagi no kagi
Japón 0 min.
Hiroshi Akitsu
Hideyo Amamoto
Mie Hama
Shin Ibuki
Seiji Ikeda
Kôji Iwamoto
J. Jones
Shunji Kasuga
Nadao Kirino
Akemi Kita
Hikaru Kitchôji
Susumu Kurobe
Tatsuya Mihashi
Tadao Nakamaru
Tetsu Nakamura
Shôji Ôki
Monica Pade
Sachio Sakai
Kôji Uruki
Akiko Wakabayashi