Ivan

Ivan (1932)
Ivan
URSS 102 min.
K. Bondarevsky
Dmitri Golubinsky
Maksim Gornatko
Isatula Sadikovich Ibatulin
Pavlo Ivanovich Lazhechnii
Pyotr Masokha
Musiyi Samuyilovich Morochenko
Nikolai Nademsky
Pavlo Ivanovich Orov
Peter Pastushkov
Stepan Shagaida
Stepan Shkurat
Avgust Avgustovich Shults
Mikola Grigorovich Tretyakov
Terentii Yura
Aleksandr Zapolsky
Oleksandr Stepanovich Zhakharov