Muerte en el Sena

Muerte en el Sena (1989)
Death in the Seine
Francia 40 min.
Leonie Beverloo
Lars Crama
Niels Crama
Jean-Michel Dagory
Cor van de Beek
Michel van de Berg
Janine van de Wal-Bake
Alan Franco
Wim Jan Goedkencht
Jan Groen
Michelle Guerts
Micke Mink
Roos Peters
Jan Remkes
William Sonnemans
Adrian van der Elzen
Pieter van der Elzen
Jim van der Woude
Nel van Guzelen
Tomise van Kleef
Gerard van Lavieren
Arie Van Vliet
Jac van Vliet
Hans Verbrugge
Denis Verkroese
Winsred Zotsch