Gallants

Gallants (2010)
Da lui toi
Hong Kong 98 min.
Jin Auyeung
Wai-Man Chan
Kuan Tai Chen
J.J. Jia
Kuan-chung Ku
Teddy Robin Kwan
Wing-cheong Law
Siu-Lung Leung
Haitao Li
Meng Lo
Bing-Man Tam
You-Nam Wong
Shaw Yin Yin