Jack Lemmon

Jack Lemmon


Matrimonios

Cynthia Stone
Felicia Farr

Filmografía como director/a

Filmografía como actor/actriz